Herbert Foundation

Herbert Foundation ontvangt financiële steun van:

 
 

 
Als mecenas van Herbert Foundation levert Bank Degroof Petercam een waardevolle bijdrage tot het mogelijk maken van het tentoonstellingsbeleid en de openstelling van het archief van de Stichting.