Herbert Foundation

Herbert Foundation bereidt een nieuw tentoonstellingsprogramma voor dat zal starten in het najaar van 2019. In tussentijd kan het private deel van Daniel Buren’s Le Décor et son Double bij Herbert Foundation bezocht worden, telkens de laatste donderdag van de maand (behalve in juli) om 14:00 en om 15:00.

We houden u graag op de hoogte via de website, onze Nieuwsbrief en onze Facebook-pagina!