Herbert Archive omvat een verscheidenheid aan documenten die in relatie staan tot de Collectie: kunstenaarsboeken, edities, uitnodigingskaarten voor tentoonstellingen, catalogi en publicaties, posters, tijdschriften, foto’s, audio opnames en video’s.

Hoewel documenten vaak gesitueerd worden in de marge van de artistieke praktijk van de kunstenaars mag hun belang niet worden onderschat.
Net als de eigenlijke kunstwerken geven documenten uiting aan de visie en maatschappelijke positie van de kunstenaar. Voorbeelden hiervan zijn het Magazine Sculpture van Gilbert & George in Studio International (1970), de boeken Statements van Lawrence Weiner (1968) en Reconstructed History van Mike Kelley (1991), de teksten van Daniel Buren en Art & Language of de kunstenaarsboeken van Marcel Broodthaers en Martin Kippenberger.
In relatie tot de kunstwerken geven deze documenten een essentiële verdieping aan het oeuvre van de kunstenaar.

Vanuit deze overtuiging hebben Annick en Anton Herbert sinds de aanvang van hun verzameling een omvangrijk Archief uitgebouwd dat binnen de structuur van Herbert Foundation een evenwaardige positie inneemt naast de Collectie.


M.Broodthaers, La Conquête de l’espace. Atlas à l’usage des artistes et des militaires, Brussels, 1975
 

Naast het bieden van een inhoudelijk kader aan de kunstwerken, situeert het belang van het Archief zich ook op een breder niveau. Tentoonstellingscatalogi, (kunst)kritische publicaties en tijdschriften als Studio International, Avalanche of Interfunktionen geven de mogelijkheid zicht te krijgen op de maatschappelijke en artistieke context rondom de jaren 1960 tot 2000 die de begrenzing van de Herbert Collectie overschrijden. Via deze documenten kan vanuit een ruimer perspectief nagedacht worden over de evolutie binnen de kunstmarkt, de verhoudingen tussen het private en publieke domein of de praktijk van musea. Het Archief biedt zo inzicht in de artistieke en historische continuïteit die de tweede helft van de twintigste eeuw met het heden verbindt.

Tot slot functioneert het Archief ook als het geheugen van de verzameling en haar totstandkoming. De documenten onderlijnen de coherentie van de Collectie als subjectief geheel en weerspiegelen de ontmoetingen, discussies, keuzes en afwegingen van de verzamelaars. Ook kunstenaars van wie geen werk tot de Verzameling behoort, zoals Bas Jan Ader, Dieter Roth, James Lee Byars, Günter Brus, Robert Smithson en Richard Prince, zijn met documenten vertegenwoordigd. Het Archief vervolledigt zo de Collection Imaginaire of ‘utopische verzameling’ die de verzamelaars voor ogen hebben.
Deze Collection Imaginaire is per definitie “onvoltooibaar”, waardoor het Archief net als de Collectie in progress blijft.

 
Martin Kippenberger, Das Ende Der Avandgarde, Gisela Capitain Cologne, 1989.

 
ONDERZOEK
Binnen het kader van specifieke projecten kunnen onderzoekers een afspraak maken om een selectie van documenten uit het Archief te raadplegen.
Een verzoek kan hiervoor ingediend worden bij
Mo Van Acker (mo.vanacker@herbertfoundation.org)

 
EVENTS
Om de waarde en relevantie van documenten naar de voorgrond te brengen, organiseert Herbert Foundation op geregelde tijdstippen evenementen die het Archief ontsluiten voor het publiek en stilstaan bij de inhoud en rijkdom van deze bronnen. Deze activiteiten omvatten onder meer Master Classes, lezingen, filmprojecties en speciale rondleidingen.
Een overzicht van de geplande en afgelopen evenementen kan u op de website vinden onder het luik Events.