De Collectie Herbert spitst zich toe op de internationale avant-garde tussen 1968 en 1989. Beide data markeren het kader waarin de Verzameling zich ideologisch situeert en representeren een maatschappelijk kantelmoment :
de studentenopstand van 1968 als symbool voor het geloof in een maakbare wereld en de val van de Berlijnse muur in 1989 als het einde hiervan.

In 1973 vangt de Collectie aan met 64 Lead Square van Carl Andre (1969), maar de wortels gaan terug tot de Verzameling Tony Herbert (1902 – 1959), de vader van Anton Herbert. Tony Herbert behoort tot de belangrijkste verzamelaars van het Vlaams expressionisme en zijn omvangrijke collectie omvatte werk van Constant Permeke, Gust De Smet, Jean Brusselmans, Edgard Tytgat, Rik Wouters en Frits Van den Berghe.

Hoewel zich voor Annick en Anton Herbert na het overlijden van Tony Herbert de mogelijkheid voordeed om deze verzameling verder te zetten, bleek dit niet de richting die gevolgd zou worden. Een belangrijke invloed hierin was Fernand Spillemaeckers die hen in contact bracht met de artistieke avant-garde die hij met Galerie MTL vertegenwoordigde.

Carl Andre / Robert Ryman / Donald Judd

De kunstenaars, op wiens werk de Herberts zich sinds de aanvang van hun Verzameling richten, hebben gemeen dat ze de traditionele definitie van het kunstwerk, het kunstenaarschap en de kunstwereld kritisch in vraag stellen. Naast Carl Andre behoren hiertoe onder andere Sol LeWitt, On Kawara, Lawrence Weiner, Marcel Broodthaers, Gilbert & George, Mario Merz, Art & Language, Giulio Paolini, Robert Barry, Gerhard Richter en Bruce Nauman.

Vanaf de jaren 1980 brengen de maatschappelijke veranderingen een koerswijziging in de Collectie teweeg. Naast minimal, concept art en arte povera wordt er nu ook gekozen voor een jongere generatie met onder meer Thomas Schütte, Franz West, Jan Vercruysse, Martin Kippenberger en Mike Kelley.
De kritische geest die uitgaat van het werk van deze kunstenaars betekent een duidelijke voortzetting van het engagement dat de Collectie in de jaren zeventig aanging.

Martin Kippenberger / Mike Kelley

De werken en gesprekken met de kunstenaars die de Herberts volgen, vormen de achtergrond voor een subjectieve reflectie over kunst en maatschappij. Het geeft eveneens de afbakening van de Collectie weer : gericht op Westerse kunstenaars vertegenwoordigt ze de generatie van de verzamelaars zelf alsook de generatie ervoor en erna.
 

Bruikleenaanvraag

Het engagement van de Herberts ten aanzien van de kunstenaars uit de Collectie kent zijn weerklank binnen de werking van Herbert Foundation. Verdiepend onderzoek naar de visie van de kunstenaars, hun oeuvre en omkaderende context behoort tot de kerntaken van de Stichting. Het in bruikleen geven van werken en documenten uit de Collectie kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Herbert Foundation voert een selectief bruikleenbeleid, waarbij enkel projecten in overweging genomen worden die bijdragen tot de verdieping en internationale uitstraling van de kunstenaars binnen de Collectie.
 
 

Een bruikleenaanvraag wordt in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek per post, gericht aan:

Herbert Foundation
Laura Hanssens
Raas van Gaverestraat 108
9000 Gent

Een bruikleen dient minimaal 6 maand op voorhand te worden aangevraagd en de aanvraag dient volgende informatie te bevatten:

 • organiserende instelling
 • titel van de tentoonstelling
 • curator van de tentoonstelling
 • begin- en einddata van de tentoontelling, inclusief begin- en einddata van alle eventuele venues
 • locatie van de tentoonstelling, inclusief locaties van alle eventuele venues
 • de werken die in bruikleen worden gevraagd met van elk werk de naam van de kunstenaar, titel van het werk, datum van het werk
 • inhoudelijke toelichting bij de tentoonstelling
 • adres en contactgegevens van de organisator
 • facility report van alle relevante locaties

Iedere aanvraag wordt beoordeeld op basis van de beschikbaarheid van de werken voor de gevraagde periode, inhoud van de tentoonstelling en de conditie van de in bruikleen gevraagde werken in het licht van de locatie en de totale duur van de tentoonstelling.

Voor meer informatie en voor onze algemene bruikleenvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Katrien Blanchaert
 
 

Beeldaanvraag

Beeldaanvragen mogen gericht worden aan Mo Van Acker. De aanvraag dient volgende informatie te bevatten:

 • organiserende instelling
 • adres en contactgegevens
 • inhoudelijke toelichting
 • doeleinden
 • specificaties m.b.t. grootte van het beeld en bestandstype
 • welke beelden worden aangevraagd; wees hierbij zo specifiek mogelijk.

Omdat het behandelen van een beeldaanvraag met bijhorende captions enige tijd kan duren, adviseren we om de aanvraag tijdig in te dienen. Elke aanvraag wordt beantwoord met een inschatting van de termijn die we nodig hebben om aan te leveren.