Gevel loods Coupure, 2013

Our goal with the private collection in Ghent is to go in depth and work on a Foundation as a research center, a study organization and an archive, so as to analyse in a broader context the essential aspects of art and study the changes of 1968 and 1989. We want to look, if possible, for some historical continuity through the subjectivity of our collecting activity. Indeed, it is ‘Utopia’. But we know it is necessary’. Anton Herbert, 2011

Aan de oprichting van Herbert Foundation gaat een vijfjarig proces vooraf.
Sinds september 2008 werd de Collectie en het Archief in verschillende fasen in de Stichting ondergebracht waarna in 2011 werd aangevangen met de bouw en renovatie van de ontvangst- en tentoonstellingsruimte aan de Coupure in Gent.

Op 20 juni 2013 opende de Stichting haar deuren voor bezoekers met de tentoonstelling As if it Could.

Zowel binnen de tijdelijke tentoonstellingen met werken uit de eigen Verzameling als binnen de evenementen die plaatsvinden (zoals Master Classes, lezingen, speciale rondleidingen), nemen de Collectie en het Archief een evenwaardige positie in. Vanuit een symbiose tussen beiden wenst Herbert Foundation een voedingsbodem te bieden voor onderzoek naar het artistieke gebeuren van de tweede helft van de twintigste eeuw.