Distance Extended / 1979 – 1997. Part I

Works and Documents from Herbert Foundation

20 oktober, 2019 – 06 juni, 2021

Foto: Yuri van der Hoeven
Foto: Yuri van der Hoeven
Foto: Yuri van der Hoeven
Foto: Yuri van der Hoeven

Distance Extended / 1979 – 1997. Part I markeert het begin van een nieuwe tentoonstellingsreeks die focust op de tweede generatie kunstenaars binnen de Herbert Collectie.

De presentatie vormt het vervolg op Time Extended / 1964 – 1978, waarbij van september 2016 tot juni 2019 aan de hand van 3 tentoonstellingen de beginjaren van de Collectie onderzocht werden. Tegen de achtergrond van de socio-culturele verschuivingen rondom mei 1968 werden vanaf 1973 de fundamenten van de Verzameling gelegd met werk van Carl Andre, Sol LeWitt, Art & Language, Jan Dibbets, Marcel Broodthaers, Bruce Nauman, Daniel Buren, Dan Graham en Mario Merz.

Met de val van de Berlijnse muur in 1989 bereikte deze periode van optimisme een definitief eindpunt waarbij het einde van de Koude Oorlog de wereldorde onherroepelijk liet verschuiven naar een globaal kapitalisme. Deze gewijzigde maatschappelijke context vertaalde zich ook op artistiek vlak. Hoewel de artistieke erfenis van de vorige generatie voelbaar bleef, gingen kunstenaars een beeldtaal hanteren die zich entte op de ondergang van het utopisch toekomstperspectief dat de jaren 1960 en 1970 kenmerkte.

Ook binnen de Collectie Herbert brachten de jaren 1979 – 1997 een koerswijziging met zich mee. Parallel aan het blijvend engagement voor Minimal Art, Concept Art, Arte Povera en Land Art werd ook werk opgenomen van een jongere generatie kunstenaars met Jan Vercruysse, Thomas Schütte, Reinhard Mucha, Didier Vermeiren, Jean-Marc Bustamante, Harald Klingelhöller, Rodney Graham, Franz West, John Baldessari, Martin Kippenberger, Mike Kelley en Heimo Zobernig.

Distance Extended / 1979 – 1997. Part I presenteert van deze kunstenaars een eerste selectie werken en documenten. In de komende jaren zal de presentatie verschillende tussentijdse wijzigingen ondergaan en telkens andere accenten van deze boeiende periode belichten.