Time Extended / 1964 – 1978. Part III

Works and Documents from the Herbert Foundation

30 september, 2018 – 02 juni, 2019

Het langdurige tentoonstellingsproject Time Extended / 1964 – 1978 bereikt met Part III haar afsluitende hoofdstuk. Aan de hand van een gewijzigde selectie werken en documenten ontsluit de presentatie de eerste generatie kunstenaars die deel uitmaken van de Herbert Collectie.

De tentoonstelling situeert zich binnen de periode 1964 – 1978 en onderlijnt hoe de maatschappelijke en sociale verschuivingen rondom het gebeuren van mei 1968 ook een duidelijke invloed hadden op artistiek vlak. De gangbare invulling van kunst werd hierbij kritisch in vraag gesteld.

Voor de Herberts betekende de start van hun Verzameling in 1973 het opnemen van een levenslang engagement. Van essentieel belang was hierbij het persoonlijk contact met de kunstenaar. Zoals Anton Herbert stelt: “We verzamelen geen kunstwerken, maar een manier van denken. De aangekochte werken zijn als het ware boeken die ons omringen en een leidraad geven voor het begrijpen van de generatie waartoe we behoren”.

De drie luiken van Time Extended / 1964 – 1978 tonen de neerslag van dit engagement. Hieruit blijkt dat niet het politieke verhaal centraal staat, maar de kunstenaars en hun oeuvre. Time Extended / 1964 – 1978 vormt hierdoor geen thematische of didactische groepstentoonstelling, maar een presentatie die vertrekt vanuit de individualiteit van elke kunstenaar en de manier waarop hun werk ingebed is binnen de verzameling. Het Archief, bestaande uit publicaties, uitnodigingskaarten, posters, magazines en foto’s, voorziet de getoonde werken van een ruimer kader.