L’Architecte est absent

Works from the Collection of Annick and Anton Herbert, répertoire

Van Abbemuseum, Eindhoven

24 november, 1984 – 06 januari, 1985

Zaalzicht L’Architecte est absent, Van Abbemuseum Eindhoven, 1984
Zaalzicht L’Architecte est absent, Van Abbemuseum Eindhoven, 1984
Zaalzicht L’Architecte est absent, Van Abbemuseum Eindhoven, 1984
Voorbereiding tentoonstelling L’Architecte est absent, Van Abbemuseum Eindhoven, 1984

De eerste expositie vond plaats in het Van Abbemuseum in Eindhoven onder het directeurschap van Rudi Fuchs. De tentoonstelling presenteerde een stand van zaken na elf jaar verzamelen en bracht de spanning in kaart tussen het private karakter van de Collectie en haar eerste presentatie in een museale context.

De tentoonstelling werd opgevat als een dialoog tussen de openbare collectie van het Van Abbemuseum en de Collectie Herbert. Rudi Fuchs stelde de Herberts voor om een selectie te maken uit de museumcollectie van Eindhoven en koos zelf, samen met Jan Debbaut, werken uit hun privéverzameling. Hoewel de Collectie Herbert het hoofddeel van de tentoonstelling vormde, waren er zo ook werken te zien van Georg Baselitz, Sigmar Polke en Daniel Buren uit de museumcollectie van Eindhoven.

Niet enkel de dualiteit privé – publiek vormde een reflectiepunt, ook de ruimtelijke presentatie van de Collectie stond centraal. Enkele jaren eerder vonden de Herberts namelijk de geschikte ruimte voor hun Verzameling in een industrieel gebouwencomplex te Gent waarin vandaag ook de Herbert Foundation is ondergebracht. De sobere architectuur van het pand laat alle aandacht uitgaan naar de essentie van de Collectie, met name de kunstwerken zelf.

De titel van de tentoonstelling in Eindhoven, L’Architecte est absent, werd ontleend aan het werk Le Corbeau et le Renard (1968) van Marcel Broodthaers. Het benadrukte de aandacht voor een neutrale ruimte om kunst te tonen. Rudi Fuchs voegde als ondertitel répertoire toe en verwees daarmee naar het stadium waarin de verzameling zich toen bevond : niet afgerond maar in volle ontwikkeling.