03.12.2017, 14:00 - 15:30

Talk: Dieter Schwarz

To see everything – to understand nothing

 
Op zondag 3 december 2017 om 14u nodigt Herbert Foundation u uit voor een lezing door Dieter Schwarz (voormalig directeur Kunstmuseum Winterthur, Zwitserland) omtrent de notie van het ‘oeuvre’ in de artistieke praktijk van Gerhard Richter. Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van S.M.A.K. Gent, leidt de lezing in.

In zijn lezing gaat Dieter Schwarz in op een selectie werken van Richter, waaronder 4 Glasscheiben (1966), 1024 Farben in 4 Permutationen (1973) en 128 Details from a Picture (Halifax 1978) II (1998), die deel uitmaakt van de Collectie van Herbert Foundation. Ook werken uit de tentoonstelling Gerhard Richter. About Painting, die momenteel in het S.M.A.K. loopt, komen aan bod.

Hoewel Richter een unieke kunstenaar is die zich met zijn figuratieve werken in de traditie van de schilderkunst plaatst, dient hij onderzocht te worden in relatie tot hedendaagse kunstenaars als Carl Andre en Sol LeWitt.

Met het werk 4 Glasscheiben als vertrekpunt, gaat Schwarz tijdens de lezing dieper in op de schijnbare tegenstrijdigheden die naar voor komen in Richters oeuvre. Enerzijds bevraagt 4 Glasscheiben de eigenschappen van het beeld, de dualiteit transparantie /ondoorzichtigheid en de notie van de spiegel als volmaakte weergave van de realiteit. Anderzijds bevat het werk ook een ‘toevalsfactor’, hetgeen een vaak terugkerend element vormt in Richters werk.
Binnen zijn artistieke praktijk is Richter zich namelijk steeds bewust van de ambigue positie die hij als scheppend kunstenaar inneemt; hoewel hij gedwongen wordt om beslissingen te nemen laat het artistieke proces zich niet geheel bedwingen.

Dieter Schwarz, voormalig directeur van Kunstmuseum Winterthur (Zwitserland), is curator, auteur en consultant voor moderne en hedendaagse kunst. Hij cureerde tal van tentoonstellingen en schreef publicaties over kunst van het vroege modernisme tot de hedendaagse tijd, met een bijzondere nadruk op recente Amerikaanse, Italiaanse en Duitse kunst. Hij realiseerde verschillende publicaties over Gerhard Richter waaronder ‘Gerhard Richter: Zeichnungen 1964-1999. Werkverzeichnis’ (1999) en ‘Gerhard Richter: Books’ (2014).

Deze Talk wordt georganiseerd in samenwerking met S.M.A.K. Gent en vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Gerhard Richter / About Painting, die er van 21.10.2017 tot 18.02.2018 te zien is.

 
Praktisch

Voertaal: Engels
Locatie: Herbert Foundation, Raas van Gaverestraat 108
De toegangsprijs bedraagt 14 euro (8 euro voor studenten) en wordt contant betaald. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Gelieve vooraf te reserveren via reservation@herbertfoundation.org