31.05.2015, 15:00

Visit: Rondleiding door Wouter Davidts

Op zondag 31 mei om 15:00 nodigt Herbert Foundation u uit voor een Visit met
Wouter Davidts. Davidts is Hoofd Vrije Kunsten aan Sint Lucas University College of Art and Design in Antwerpen en doceert aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent.

Tijdens de Visit zoomt Wouter Davidts in op Accelerazione en de dialoog die de tentoonstelling initieert tussen de gekozen kunstwerken uit de Herbert Collectie.
Hij zal nagaan in welke mate het ruimtelijke arrangement aanleiding geeft tot een nieuwe lectuur van de werken en, bij uitbreiding, van de oeuvres van de kunstenaars.