05.07.2015, 15:00

Visit: Rondleiding door Bart Verschaffel


Exhibition view Accelerazione with Giulio Paolini and Gerhard Richter, Herbert Foundation 2015
 

Op zondag 5 juli om 15:00 nodigt Herbert Foundation u uit voor een Visit met Bart Verschaffel. Verschaffel is verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw UGent als gewoon hoogleraar. Hij doceert architectuurtheorie en – kritiek en publiceert voornamelijk op het gebied van cultuurfilosofie, architectuur – en kunsttheorie en esthetica.

De Visit van Verschaffel wordt een verdiepende lezing van enkele tentoongestelde werken. Gerhard Richter citeert graag de uitspraak van John Cage ‘I have nothing to say, and I am saying it’ uit zijn Lecture on Nothing.
De zin van Cage is een sleutel om het werk van Richter te duiden maar – algemener – om de relatie van andere kunstenaars, zoals Giulio Paolini of Gilbert & George, tot de politiek en de geschiedenis te begrijpen.