24.09.2014, 14:00 - 18:00

Conferentie: Genuine Conceptualism?

Sprekers: Barry Barker, David Lamelas, Marlis Grüterich, Jan Dibbets en Lynda Morris.

 
Binnen het kader van de huidige tentoonstelling Genuine Conceptualism, organiseert Herbert Foundation een conferentie op woensdag 24 september 2014.

De conferentie plaatst een vraagteken achter de tentoonstellingstitel en wil dieper ingaan op de vroege jaren van de Conceptuele kunst in Noord Europa.

Internationale sleutelfiguren brengen een persoonlijke reflectie omtrent Conceptuele kunst, waarbij ze verderbouwen op de stellingnames die Lynda Morris definieert in haar introductie voor de publicatie Unconcealed: The International Network of Conceptual Artists van Sophie Richard (2011) en de bundel van essays in Genuine Conceptualism (Herbert Foundation, 2014).

 
Programma

2:00 welkomstwoord door Anton Herbert en Lynda Morris
2:20 reflectie 1: Barry Barker
2:45 reflectie 2: David Lamelas
3:10 pauze
3:25 reflectie 3: Marlis Grüterich
3:50 reflectie 4: Lynda Morris
4:15 reflectie 5: Jan Dibbets
4:40 Rondetafelgesprek met alle sprekers
5:00 pauze
5:15 bezoek aan te tentoonstelling Genuine Conceptualism, geleid door Lynda Morris
6:00 einde

 
Voertaal: Engels
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Reservatie noodzakelijk via Isadora Callens: reservation@herbertfoundation.org
Toegansprijs: 15 euro (10 euro voor studenten)

Update 5.09.2014: de conferentie is volzet.